WARUNKI PRZYGOTOWANIA OFERTY DLA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

W celu skrócenia czasu oczekiwania na ofertę prosimy o dostarczenie kilku informacji niezbędnych    do prawidłowego przygotowania oferty:

  1. Wypełnienie ankiety na temat budynku
  2. Dostarczenie rzutów kondygnacji, na których przewidywane jest ogrzewanie podłogowe  (na rysunku muszą znajdować się opisy pomieszczeń wraz z wymiarami bądź powierzchniami, zakładane wykończenie podłogi – ceramika, wykładzina, panele)

Prosimy o pobranie i wypełnienie poniższej ankiety: ankieta_ogrzewanie_podlogowe_wodne