Filtry mechaniczne
Woda z długo eksploatowanych sieci wodociągowych i instalacji, a także pobierana ze studni często zawiera drobne zanieczyszczenia mechaniczne różnego typu takie jak: muł, piasek, blaszki rdzy, włókna itp. Filtracja mechaniczna ma na celu ich usunięcie z wody za pomocą specjalnych materiałów filtracyjnych. Ten stopień filtracji służy m.in. jako zabezpieczenie innych urządzeń do uzdatniania wody np. zmiękczaczy oraz dalszej instalacji i armatury przed uszkodzeniami mechanicznymi i zamuleniem.

W wodzie mogą się znajdować drobiny różnych substancji takich jak: kurz, piasek, pyły, muł, rdza, glinki, mikroorganizmy: glony, sinice, plankton itp. Filtry mechaniczne zatrzymują, tak jak sitko, substancje o wielkości 1, 5, 10, 20, 50 i 100 mikronów (w zależności od progu filtracji). Zadaniem filtrów mechanicznych jest zabezpieczenie instalacji domowej przed zamuleniem i osadzaniem się zanieczyszczeń, a w rezultacie umożliwienie ich dłuższej eksploatacji. Dzięki temu znika mętność wody i poprawia się jej barwa.

Typy filtracji. Rozróżniamy pięć typów filtracji: cząstkową, mikro-, ultra-, nano- i hiperfiltrację.

  1. Filtracja cząstkowa - polega na usuwaniu zanieczyszczeń za pomocą filtrów ze złożem filtracyjnym lub wkładów wymiennych. Dolna granica filtracji wynosi 1 u.
  2. Mikrofiltracja -zakres filtracji wynosi od 0,05 u do 1 u.
  3. Ultrafiltracja - charakteryzuje się mniejszymi prędkościami przepływu, wynikającymi z małego mikronażu i odbywa się na specjalnych, podobnych do membrany osmotycznej, wkładach wymiennych. Zakres filtracji od 0,01 do 0,1 u.
  4. Nanofiltracja - jak wyżej, ale zakres filtracji wynosi od 0,001 u do 0,01 u.
  5. Hiperfiltracja - jest to filtracja wody metodą odwróconej osmozy.

Metody filtracji.
Najprostszą metodą filtracji mechanicznej jest zastosowanie filtrów narurowych z wkładami wymiennymi, które mogą usunąć zanieczyszczenia mechaniczne od 0,1 do 100 mikronów. Żywotność wkładów zależy przede wszystkim od ilości zanieczyszczeń, które znajdują się w wodzie, a także od ilości przepuszczonej przez nie wody. Często stosuje się także filtry siatkowe o skuteczność filtracji od 15 do 150 mikronów, wyposażone w mechanizm pozwalający na płukanie wsteczne. Zastosowana w nich siatka filtracyjna, wykonana z poliestru lub stali szlachetnej, jest przystosowana do wielokrotnego płukania i czyszczenia. Osobną grupę stanowią filtry wypełnione materiałem filtracyjnym, płukane okresowo automatycznie lub ręcznie. Jako materiał filtracyjny stosuje się: piasek kwarcowy, kruszywo antracytowe oraz inne specjalnie do tego celu przygotowane złoża. Prędkość filtracji w filtrach mechanicznych wynosi 25 m/h.

 

Filtr narurowy 10
Przyłącze 3/4 i 1 cal z wkładami wymiennymi w komplecie 5 szt.
Cena: 49 zł
Jeśli chcesz zamówić - Wypełnij zapytanie ofertowe

 

Filtr narurowy 10B
Przyłącze 3/4 i 1 cal z 1 wkładem wymiennym.
Cena: 79 zł
Jeśli chcesz zamówić - Wypełnij zapytanie ofertowe

 

Filtr narurowy 20B
Przyłącze 3/4 i 1 cal z wkładem wymiennym.
Cena: 159 zł
Jeśli chcesz zamówić - Wypełnij zapytanie ofertowe

 

Filtr drobnosiatkowy z opłukiwaniem, zawór kulowy spustowy, siatka filtracyjna 100m
FF06-1/2AA - 1/2"; przepływ 1,5 m3/h; waga 0,7 kg
Cena: 160,10 zł nettoFF06-3/4AA - 3/4"; przepływ 2,8 m3/h; waga 1,0 kg
Cena: 174,90 zł nettoFF06-1AA - 1"; przepływ 3,2 m3/h; waga 1,3 kg
Cena: 212,30 zł netto.
Jeśli chcesz zamówić - Wypełnij zapytanie ofertowe

 

Filtr drobnosiatkowy z opłukiwaniem, reduktor ciśnienia, zawór kulowy spustowy, siatka filtracyjna 100m
FK06-1/2AA - 1/2"; przepływ 1,5 m3/h; waga 0,7 kg
Cena: 276,70 zł nettoFK06-3/4AA - 3/4"; przepływ 2,8 m3/h; waga 1,0 kg
Cena: 310,30 zł nettoFK06-1AA - 1"; przepływ 3,2 m3/h; waga 1,5 kg
Cena: 341,30 zł netto. 
Jeśli chcesz zamówić - Wypełnij zapytanie ofertowe

 

Filtr z płukaniem wstecznym, obrotowe przyłącze pozwalające montować filtr na rurze pionowej lub poziomej, manometr, siatka filtracyjna 100,m (w opcji 50,m lub 200,m)
F74C-3/4AA* - 3/4"; przepływ 3,5 m3/h; waga 2,7 kg
Cena: 614,80 zł nettoF74C-1AA* - 1"; przepływ 4,0 m3/h; waga 3,2 kg
Cena: 640,40 zł nettoF74C-11/4AA* - 1 1/4"; przepływ 4,5 m3/h; waga 3,6 kg
Cena: 678,60 zł netto 
Jeśli chcesz zamówić - Wypełnij zapytanie ofertowe

 

Filtr z płukaniem wstecznym i reduktorem ciśnienia, obrotowe przyłącze pozwalające montować filtr na rurze pionowej lub poziomej, anometr, siatka filtracyjna 100m (w opcji 50m lub 200m)
FK74C-3/4AA* - 3/4"; przepływ 3,5 m3/h; waga 2,9 kg
Cena: 676,40 zł nettoFK74C-1AA* - 1"; przepływ 4,0 m3/h; waga 3,5 kg
Cena: 702,00 zł netto
Jeśli chcesz zamówić - Wypełnij zapytanie ofertowe

 

Filtr z płukaniem wstecznym, filtrowanie wody podczas płukania wstecznego, manometr, siatka filtracyjna 100m (w opcji 20m, 50m, 200m, 300m lub 500m)
76S-3/4AA - 3/4"; przepływ 5,9 m3/h; waga 2,9 kg
Cena: 766,80 zł nettoF76S-1AA - 1"; przepływ 7,9 m3/h; waga 3,1 kg
Cena: 981,80 zł nettoF76S-11/4AA - 1 1/4"; przepływ 9,8 m3/h; waga 3,3 kg
Cena: 986,70 zł nettoF76S-11/2AA - 1 1/2"; przepływ 10,0 m3/h; waga 4,0 kg
Cena: 1 567,20 zł netto

F76S-2AA - 2"; przepływ 11,5 m3/h; waga 4,8 kg
Cena: 1 729,80 zł netto

.

Jeśli chcesz zamówić - Wypełnij zapytanie ofertowe

 

Stacja filtracyjna składająca się z dokładnego filtra, reduktora ciśnienia, zaworu zwrotnego i zaworu odcinającego
HS10S-3/4AA - 3/4"
Cena: 1 188,50 zł nettoHS10S-1AA - 1"
Cena: 1 585,10 zł nettoHS10S-11/4AA - 1 1/4"
Cena: 1 883,50 zł netto 
Jeśli chcesz zamówić - Wypełnij zapytanie ofertowe

 

Automat płukania wstecznego do filtra F74C, F74CS, FK74C, FK74CS, F76S, zapewnia automatyczne czyszczenie filtr z płukaniem wstecznym
Z74A-A* - automat do filtrów F74C oraz FK74C
Cena: 675,40 zł nettoZ74S-AN - automat do filtrów F74CS oraz FK74CS
Cena: 408,00 zł nettoZ11S - automat do filtrów F76S
Cena: 911,40 zł nettoZ11AS - automat do filtrów kołnierzowych F76S-F
Cena: 997,90 zł netto

DDS76 - przełącznik spadku ciśnienia do filtra F76S
Cena: 1 443,50 zł netto

Jeśli chcesz zamówić - Wypełnij zapytanie ofertowe

 

Klasyczny reduktor ciśnienia; utrzymuje stałe ciśnienie na wyjściu nawet podczas dużych zmian ciśnienia po stronie wejścia
D06F-3/4A - 3/4"; ze śrubunkami
Cena: 239,60 zł nettoD06F-1A - 1"; ze śrubunkami
Cena: 272,70 zł nettoD06F-11/4A - 1 1/4"; ze śrubunkami
Cena: 418,60 zł nettoD06F-11/2A - 1 1/2"; ze śrubunkami
Cena: 711,20 zł netto

D06F-2A - 2"; ze śrubunkami
Cena: 838,40 zł netto

Jeśli chcesz zamówić - Wypełnij zapytanie ofertowe

 

Domowe filtry na wkłady wymienne, filtracja 25*m (w opcji 5*m, 10*m, 50*m lub 100*m) maks. ciśn. 10 bar; maks. temp. 50oC
NW18 3/4"; przepływ 3,5 m3/h, przyłącze 3/4"
Cena: 255,00 zł. netto
Jeśli chcesz zamówić - Wypełnij zapytanie ofertowe

 

Domowe filtry na wkłady wymienne, filtracja 25*m (w opcji 5*m, 10*m, 50*m lub 100*m) maks. ciśn. 10 bar; maks. temp. 50oC
NW25 1"; przepływ 5,5 m3/h, przyłącze 1"
Cena: 306,00 zł. nettoNW32 1 1/4"; przepływ 6,5 m3/h, przyłącze 1 1/4"
Cena: 430,00 zł. netto
Jeśli chcesz zamówić - Wypełnij zapytanie ofertowe

 

Przemysłowe filtry na wkłady wymienne, dwa manometry, filtracja 25*m (w opcji 5*m, 10*m, 50*m lub 100*m), zawór kulowy spustowy, maks. ciśn. 10 bar; maks. temp. 50oC
NW50 2"; przepływ 20 m3/h, przyłącze 2"
Cena: 1 264,00 zł. nettoNW62 2 1/2"; przepływ 25 m3/h, przyłącze 2 1/2"
Cena: 1 299,00 zł. nettoNW75 3"; przepływ 30 m3/h, przyłącze 3"
Cena: 1 347,00 zł. netto
Jeśli chcesz zamówić - Wypełnij zapytanie ofertowe